Nieuws


testimonial image

Berit in gesprek met Nienke Alkema, Schakel van het Jaar 2014.

Nieuwe tijden geven nieuwe kansen!


‘Je zit zelf met je handen aan het stuur!’

Dat is de lijfspreuk van Nienke Alkema, de winnares van de allereerste WorkForce Holland ‘Schakel van het Jaar Award’ in 2014. ‘Je bepaalt zelf je eigen richting in het leven en met die zelfbewuste houding pak je de regie over je eigen leven en je eigen loopbaan. Daar waar je in investeert, daar ga je ook de vruchten van plukken’, aldus Nienke. Zo is het ook met netwerken. Oprechte interesse in je gesprekspartner zorgt voor een diepe intensieve netwerkrelatie en van netwerkcontact komt netwerkcontact.

De concepten van WorkForce Holland en het Whatunga netwerk, zorgen er samen voor dat dat sneeuwbal effect ontstaat en voor de vergroting van iemands actieve en betrokken netwerk. En daarmee het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. ‘Het is leuk om iets te doen voor iets dat tot de verbeelding spreekt’ en dus zette Nienke zich destijds, met de door haar gevoerde netwerkgesprekken via Whatunga, in voor “Groningen geeft Thuis”, een campagne voor een veilige thuis voor vrouwen en kinderen. Het is deze stimulans die haar een extra prikkel gaf om zich als netwerkcontact bij Whatunga aan te sluiten.

Als Gebiedsmanager voor de Gemeente Groningen is Nienke de spil tussen overheid en maatschappij. Netwerken is in haar vak van essentieel belang. Je bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen de wijk en de gemeente. ‘Netwerken geeft een boost en hoe meer je investeert in je netwerk, hoe meer eruit komt’, aldus Nienke.

Het is DAT waar we met de concepten van WorkForce Holland en het grootste inspiratienetwerk van Nederland, genaamd Whatunga, handen en voeten aangeven. Zelfs in tijden waarin fysiek netwerken even niet tot de mogelijkheden behoort zijn er manieren om je netwerk te laten groeien en te onderhouden. Zo ervaart bijna iedereen momenteel de vele mogelijkheden en voordelen van conference call en ligt op een mooie efficiëntie manier een nieuwe netwerkwereld aan je voeten. Zo bieden bijzondere tijden, nieuwe kansen!

testimonial image

Interview met Johann Freese

mede oprichter en eigenaar van WorkForce Holland

Tijden veranderen! Zo ook manier waarop mensen zich dienen te bewegen op de arbeidsmarkt!


Als je werk zoekt of van werk moet veranderen dien je meer dan ooit te beschikken over een actief betrokken netwerk. Het hebben, uitbreiden en actief onderhouden van een constructief netwerk gericht op werk, is in deze tijd essentieel bij het bewegen op de arbeidsmarkt. Het ondernemend vormgeven aan je eigen carrière, maakt je duurzaam inzetbaar op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe geef je vorm aan een ‘actief’ ‘betrokken’ netwerk rond jouw persoon? Hoe kun je uitgaande van je eigen kennis, kunde en kracht, de volgende stappen op jouw carrière pad zetten?

Met die vragen in het achterhoofd is mede oprichter en eigenaar van WorkForce Holland, Johann Freese, gestart met het ontwikkelen en aanbieden van meerdere loopbaanprogramma’s op het gebied van outplacement, duurzame inzetbaarheid en spoor II.

Een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen! Dat is het waar het, aldus Johann, in onze samenleving naar toe moet. Een arbeidsmarkt waar iedereen met arbeidsvermogen in staat moet worden gesteld om mee te doen. De concepten van WorkForce Holland zijn er opgericht dit actief en duurzaam voor mensen mogelijk te maken.

Als het beschikken over actieve betrokken netwerkcontacten dan essentieel is voor eenieder, dan hebben we een groot drempelloos netwerk nodig; aldus de grondleggers van WorkForce Holland. Een netwerk van mensen die zich allemaal onbaatzuchtig voor een ander willen inzetten, door zich af en toe beschikbaar te stellen voor een netwerkgesprek. Eigenlijk een grote “Via Via”, aldus Johann. Netwerkcontacten die allemaal bereid zijn tot een face to face netwerkgesprek, als zij een ander met hun loopbaanvraagstuk kunnen helpen. Whatunga, het grootste inspiratienetwerk van Nederland, was geboren.

Voor veel mensen is het lastig om een constructief netwerk op te bouwen gericht op werk. Door Whatunga exclusief in te zetten voor en binnen de loopbaanprogramma’s van WorkForce Holland, is dat constructieve netwerk voor iedereen bereikbaar.

Bewegen op de huidige arbeidsmarkt vraagt wel creatief en ondernemend gedrag van mensen en hoe dat in de praktijk te brengen word aan de hand van diverse methodieken, zoals Effectuation, Design thinking en Storytelling bijgebracht.

“Iedereen komt in zijn carrière eens op een T splitsing te staan, van waaruit een volgende stap in een nieuwe richting mag of moet worden gezet. Door met de programma’s van WorkForce Holland, een bijdrage te mogen leveren aan de duurzame inzetbaarheid en werkgeluk van een ander, en door de onbaatzuchtige inzet van alle goede en mooie netwerkcontacten in het Whatunga inspiratienetwerk, maken wij met elkaar een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk”, aldus Johann.