Outplacement

Van Werk naar Werk


“Van werk naar werk” is je belangrijkste doel, als je door een reorganisatie je baan verliest. In de praktijk is het ingewikkeld om tot de juiste acties over te gaan.

Vaak heeft dat te maken met een lange historie bij dezelfde werkgever en de daarbij gevoelde veiligheid van het vaste contract. Geijkte loopbaanvragen; “Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?”, blijven actueel en noodzakelijk, maar geven geen antwoord op de snel en structureel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Anno nu heb je meer nodig om opnieuw werk te vinden en daarna inzetbaar te blijven.

In beide gevallen (vinden van werk en inzetbaar blijven) gaat het om dezelfde set aan vaardigheden, die in bredere zin is samen te vatten als “ondernemend gedrag”. Het laten zien van ondernemend gedrag leer je in de praktijk, door te praten met andere professionals binnen en buiten je eigen sector. Het overstappen naar ander werk begint niet met vacatures in (online)media, maar met betekenisvolle netwerkgesprekken! Alle andere activiteiten (solliciteren, CV, LinkedIn, personal branding,) die we met en voor jou organiseren zijn aanvullend en doe je samen met je persoonlijke coach.

Daar draait het om binnen het programma “Van werk naar werk”.